Kallelse till årsmöte i Stockholm-Saltsjöns museiförening
Onsdag den 10 april klockan 19:00.

Läs mer här!

Omkring 1890 beslutade sig K.A. Wallenberg för att anlägga Saltsjöbaden - en kurort för stressade stadsbor - utanför Stockholm. 1893 invigdes järnvägen och bolaget fick namnet Stockholm-Saltsjöns Järnväg (SSnJ). 1969 tog landstinget över driften av banan genom det nybildade bolaget SL och de gamla vagnarna gick i trafik till 1976 då de byttes ut. Stockholm-Saltsjöns Museiförening är en stödförening till Spårvägsmuseet och förvaltar på deras uppdrag tre av de bevarade vagnarna. Stöd vår verksamhet - bli medlem!

15and22
Våra två vagnar ankommer Saltsjö-Duvnäs. Det går bra att hyra vagnar till festen eller som transport.Du kan även läsa mer om vagnarna här.