Stöd verksamheten – bli medlem!

jordbro

IMGP8781

Medlem i föreningen Stockholm-Saltsjöns Museiförening (tidigare Motorvagnens vänner) kan Du bli genom att betala årsavgiften på 100 kronor till BG 480-5081. Ange tydligt ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och helst också email-adress.

Vi är mycket tacksamma för alla gåvor till föreningen! Använd gärna samma bankgironummer som ovan och ange "Gåva" på talongen! Även gåvor "in natura" är mycket välkomna! Exempel: Detaljer till vagnsinredningar, saker från banan i övrigt, ritningar, foton m.m.

IMG_221