SSnJ C0 11

Åren 1892 till 1909 levererades totalt 14 vagnar för ångtågstrafiken. Hälften av dessa byggdes 1913 om till manövervagnar i samband med att banan elektrifierades, den andra hälften såldes till Halmstad-Nässjö och Kristianstad-Hässleholms järnvägar, alla sålda vagnar skrotades sedermera. Co 11, byggd 1894 av Atlas i Stockholm, hade vid leveransen öppna plattformar och 90 sittplatser.

img259_edit
SSnJ Co 11 i Neglinge.

Nya vagnar levererades 1912-1914 från ASEA (idag en del av ABB) och kom tillsammans med de sju ombyggda vagnarna att trafikera Saltsjöbanan fram till sommaren 1976, då de ersattes av modifierade tunnelbanevagnar. Många av de gamla vagnarna skrotades men en del räddades däribland nummer 11 som köptes av Museiföreningen SWB, senare NBvJ. Vagnen blev dock kvar i Stockholmsregionen och köptes av SÅS tillsammans med vagn 22 1985.

Co 11 & CFo 22 i Jordbro_crop
11an och 22an i Jordbro 1985.

IMG_0423 IMG_0411
11an hos SÅS hösten 2013.

Vagn 22 såldes i slutet av 1990-talet vidare till SSnJmf (dåvårande Motorvagnens vänner) och har efter en massiv renoveringsinsats återförts till trafiken på Saltsjöbanan som museivagn. Tanken är att Co 11 ska få gå samma "öde" till mötes genom att renovera vagnen till det utseende den hade strax innan den lämnade banan för att därigenom skildra de olika epoker som vagnarna genomgick.

I början av maj 2014 köpte vi SSnJ Co 11 från Stockholms Ånglokssällskap (SÅS)...

11an landar
Den 3 september, på dagen 29 år sedan SÅS hämtade vagnen från grusgropen i Jordbro, landade vagnen i Storängen efter att ha gått på trailer från Västberga. Fler bilder från transporten hittar du här.

IMG_9293
Vagnen i Neglinge den 7 september 2014 då vi packat upp paketet. Det är en hel del att göra på vagnen 🙂

20150801_121505
Sommaren 2015 lyftes vagnen över på tillfälliga boggier för att de ordinarie skall kunna göras i ordning.

IMAG0710
Invändigt har vi börjat rensa ut allt som är skadat. Framför allt är det plywood och spik/skruv som måste tas bort.

IMAG0932
Utvändigt har vagnen fått ny panel där den gamla var skadad.


Alla tre vagnar tillsammans för första gången på 40 år i Neglinge. 11:an (närmast) hade när bilden togs inte fått takduken helt på plats.


Lackning pågår!


Dörrarna lagade och skall nu oljas och lackas.


Överraskning!!


Provmontage av förarhytten i Slussen-änden av vagnen. I nuläget har vi (nästan) helt komplett till en hytt och kommer därför fokusera på att få ordning på ena hytten. Den andra (i Saltsjöbaden-änden av vagnen) väntar vi med. Skadan i golvet (bilden ovanför denna) är också reparerad.

7101402101_699600fcf9_o
Slutligen en målbild för att bibehålla motivationen, tre vagnar som lämnar Igelboda mot Slussen i slutet av april 1976. Tåget består av bagagevagn, motorvagn och "Atlas-vagn" - den kombination som vi förhoppningsvis kan köra med på banan om något år. Personer med nitiska ögon noterar dock att det inte är vagn 22 främst i tåget utan en av systervagnarna 21 eller 23.