SSnJ XC0 15

XCo 15 eller "Motorvagn 15" gick i reguljär trafik på Saltsjöbanan 1913-1976. 1976 byttes vagnparken på Saltsjöbanan ut mot de blå vagnarna som trafikerar än idag. Detta är en av de fem vagnar som inte skrotades. Den såldes dock, men efter en tid i "förskingringen" kom den tillbaks till Saltsjöbanan 1992.

2161-143

2161-144

B2_27_edit1

B2_25_sharpened
Det var föreningens första vagn som renoverades till banans 100-års jubileum 1993. Här ses bland annat Henrik Ahlberg och Nappe Holmström.

LL996324

LL996331

LL996328

LL996329
Motorvagn 15 ägs av Spårvägsmuseet men sköts av medlemmarna i Stockholm-Saltsjöns Museiförening.

LL996330

LL996334
Här avgår vagnen just från Neglinge station.

LL996232

LL996233
Här kommer hon tillbaks från Saltsjöbaden. Bilden är tagen på sträckan mellan Ringvägen och Neglinge.

PL998104
Nu åker motorvagn 15 över Neglingebron.

LL996335
... och här kommer hon in på Neglinge station igen.

LL997111

Motorvagn 15 byggdes på ASEA i Västerås 1912. Vagnens elutrustning moderniserades stegvis med motorbyte, ny kompressor och ny reglerutrustning under 1940- och 50-talen.
Vagnen var ursprungligen utrustad med oklädda träbänkar, men bänkarna kläddes på 1930-talet.

IMAG0080
Veterantrafik förknippas ofta med sommar. Hösten 2011 utrustade vi vagnen med värme så att den även kan användas under vinterhalvåret.

SB_luciatag_121213_1

IMG_0513

IMG_0899
En disig morgon står tåget trafikklart på spår 2 i Neglinge.

XCo_15_Sta_130907

Foto: Leif Lagerhielm, Lars-Åke Larsson, Johan Hellström, Hans-Petter Larsson, Jan Bäckström och från familjen Bäckström/Andins samlingar