Filminspelning i Saltis 1967

Saltsjöbadsbilder ur filmen "Drrapå - Kul grej på väg till Götet", inspelad 1967 med kommentarer av Lars-Åke Larsson

Inte visste jag att det finns en film inspelad 1967 i Saltsjöbaden... - nu vet jag! Här är litet bilder ur filmen från miljöer som inte längre finns kvar.

Vid Dalaröbryggan - eller "Saltsjöbadens ångbåtsbrygga" som det heter numera sedan en brandbil kört till Saltsjöbaden i stället för till Dalarö när det brann ... (sägs det). - En bit av det gamla elverkshuset syns till vänster. Det är nog allt som fortfarande är kvar.

Neglinge station med godsmagasinet. Runt 1948 var jag med min bror hit och hämtade gods till pappa. Det var stim och stoj där... Då skickades fortfarande en hel del gods med tåget.

Ställverket på Neglinge station med godsmagasinet i bakgrunden.

Inne i väntsalen på Neglinge station kunde man köpa biljetter. Under fönsterluckorna fanns två små lådor som kunde skjutas in och ut. Så kunde man lägga pengar i den ena lådan och få biljetten i den andra lådan.Här kunde man också hämta ut och betala medicin som skickats ut från apoteket Gripen på Götgatan. Saltsjöbanan tog under många år exakt 10 öre i tillägg för den tjänsten.

Vägövergången vid Neglinge. Ser väl i princip likadant ut idag som 1967 även om vägen numera är bredare.

Observera buren runt bakändan på bomen. Jag tror att burarna kom dit efter någon klämolycka.

Rakt fram till vänster ligger Christenssons bagerihus. "Klangs" kallade min mamma envist det för efter den första ägaren. Till höger "arbetarbostäderna" eller "järnvägsarbetarbostäderna". Sex hus liggande ganska nära varandra.

Detta är Torsvägen med en av "arbetarbostäderna" till vänster. Till höger skymtar gaveln av det ena av de två stora hus som kallades "Mjölkarn". Det var ett stort tegelhus där man köpte mjölk när jag var liten.
Min mamma berättade att när hon var liten kom mjölken i stora kannor som tappades på flaskor i Mjölkarn. Då fanns en "decovilleräls" som gick från järnvägen och över till Mjölkarn. Med en vagn kunde man flytta över mjölkkannorna till en lastbrygga på tegelhuset.

Torsvägen ser litet grand ut som en byväg...! 1967 var de flesta vägarna fortfarande bara grusvägar. Några trottoarer förekom inte.

Torsvägen alldeles utanför "Mjölkarn" (tegelhuset).

Torsvägen med "Syban" i fonden. I affärsdelen av Syban låg en konfektions- och sybehörsaffär innan den rörelsen flyttade till Tippens affärscentrum nuvarande "Saltsjöbaden centrum".
Observera skogspartiet till höger - det sprängdes bort någon gång kring 1970 och vägen breddades. På gamla fotografier kan man se att Torsvägen inte fanns för 100 år sedan - då var det bara en stig över berget. Skogsövägen var däremot framdragen ner över bangården. Den stängdes av någon gång runt 1960.

Spåret ner till Pålnäsviken med skogen "Ekbacken" till vänster - ofta lekplats för områdets barn när mammorna var hemma och det inte fanns "dagis och fritids".

Till vänster skymtar man stolpar till ett gunnebostängsel som järnvägsbolaget satt upp omkring 1958 och som slutade här. Med det stängslet stängde man av den gamla promenadstigen över Ekbacken (Nedre Bergudden) och ner mot Pålnäsviken där folk i området alltid gått. Därmed växte den tidigare breda stigen genom skogen igen och området blev otrivsamt.

Spåret till Pålnäsviken. "Syban" i bakgrunden. Till vänster skymtar en oljecistern som var märkt med BP - varför den fanns här vet jag inte. Så småningom läckte den olja ut i backen. Det hände att katten kom hem och var oljig på magen.
- Före oljetankens tid - runt 1948/50 - var det kolupplag där oljecisternen skymtar. Längs järnvägen till vänster ligger begagnade slipers.


Till vänster syns utrangerade järnvägsvagnar. Till höger slipers och bakom dem båtklubbens båtar.

Detta är bergsskärningen på Torsvägen invid Neglinge torg (som ligger till höger utanför bilden). Huset är idag rivet och har gett plats för ett modernt hyreshus. Bakom huset fanns ett par villor som skymtar på nästa bild.


Solsidans station.

En riktig konduktör på Saltsjöbanan hade förståss vit skjorta och slips!

Bänkarna i de gamla vagnarna rymde 3 personer i bredd på ena sidan och två på den andra sidan. Alltså 5 personer per bänk. De blå tåget rymmer endast 4 sittande per bänk. Med samma antal vagnar som körs idag men med bredare tåg - som förr - skulle man höja dagens kapacitet med 25%!


Fisksätra


Fisksätra

Fisksätra - vy i riktning mot Saltsjöbaden
Detta var 1967 vägen mellan Stockholm och Saltsjöbaden! Motorvägen var ännu inte byggd.


Drevinge


Drevinge


Drevinge

Men inte mindes jag att det fanns en bensinmack i Drevinge. Fast innan motorvägen byggdes så var det här kanske inte ett så tokigt läge för en mack...

DRRAPÅ - Kul grej på väg till Götet är en "Helgalen komedi med 60-talet stora popband The Spotnicks, Ola & The Janglers, Jerry Williams & The Violents, Sten & Stanley, Shanes, The Hounds och Lee Kings!"
Filmen har getts ut på DVD av www.klubbsuper8.com
Bilderna har här återgetts efter tillstånd från Klubb Super 8