Längs linjen förr

AEN017C
Saltsjöbaden

AEN004
Neglinge

AEN001
Neglinge

AEN011
Tåg på väg från Neglinge. De nu rivna järnvägsarbetarbostäderna fanns kvar. Vet någon när de revs?

AEN025
Igelboda när spåret för tågmöte byggdes.

AEN022C
Vid Dreving

AEN016C
"Gråvagnen" - en elrevisionsvagn - vid Drevinge. En mobilkran i bakgrunden. Är det möjligen så att man skall flytta undan bron för att släppa fram en stor transport (en stor tranformator (?) innan motorvägen fanns)? Eller är det fråga om brobyte? Närdådå? När byggdes motorvägen?

AEN019

TB68093
Duvnäs station 1968

TB68094

AEN012

AEN013

AEN003

AEN003C

AEN007

AEN006

AEN015
Storängen

AEN015C

AEN002
Saltsjö-Järla

AEN010
De nya tågbroarna ovanför Tegelvikshamnen håller på att byggas 1975.

AEN018

AEN023

AEN020

AEN026

AEN009

AEN021

AEN027
Tattby station med stationshuset som brann ner 1975.
Förr fanns det ett extra spår här till vänster med godsmagasinet som syns på bilden. Magasinet fanns kvar till tidigt 90-tal då det revs.

AEN027C

If go to this web portal you have no time to complete endless assignments, they are always there to help you, and their services are accessible around the clock.