Neglinge station förr i tiden


Precis så här minns jag Neglinge station med de gamla tågen. Bilden (egentligen två hopmonterade) är tagen av Sten Rosendahl, någon gång i mitten av 1960-talet.


Från tiden runt 1950 och litet senare minns jag att "Sjuan" ibland tuffade runt på bangården. Den här bilden är tagen av Monne Sahlberg den 2 december 1962. Önskar att jag haft förstånd att använda min spegelreflexkamera till ett eller annat sånt motiv...


Neglinge station 1968 Ur Tommy Bäckströms fotosamling


Vid Neglinge 1968. Ur Tommy Bäckströms fotosamling


Neglinge bangård. Ur Tommy Bäckströms fotosamling

Neglinge bangård. Ur Åke Erikssons fotosamling (genom Tommy Bäckström)


Neglinge bangård 16 juli 1974. Foto: Jan Claesson


En morgon i oktober 1974 med frost på plattformen. Jag var på väg till Nämdö och råkade ha kameran till hands...
Foto: Lars-Åke Larsson


En tidig morgon på 1950-talet. Tore Regnell är på väg till jobbet i Stockholm och har tagit med sig kameran... Detta är den gamla förlängningen av Skogsövägen som gick över spåret (dvs spåret från bangården till Pålnäsviken) och sedan tvärs över bangården.


Neglinge station Foto: Tore Regnell


Neglinge station omkring 1955. Observera det gamla ställverket! Foto: Tore Regnell


Neglinge station omkring 1955. Foto: Tore Regnell


Neglinge station omkring 1955. Foto: Tore Regnell


Den 29 februari 1980 brann stationshuset efter en anlagd brand. Vid branden förstördes inte bara stationshuset (som var byggt 1892) utan också ställverk och anordningar för tågövervakning och styrning. Tågtrafiken kom ganska snart igång men enligt en okomplicerad tidtabell som inte tillät fler tåg i rusningstid då man i stället satte in extrabussar.
Foto: Olle Reigard, Saltsjöbaden.


Foto: Tommy Bäckström


Neglinge nya stationshus byggt 1980. Här med Motorvagn 15 den 5 juni 1999. Foto: Lars-Åke Larsson

29 juni 2014, Lars-Åke Larsson

Once your class is set up you can then use actively learn catalog to college homework help of https://college-homework-help.org/ add various types of content.