Verksamhet o styrelse

Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningens målsättning är att främja bevarandet av gamla järnvägsfordon och järnvägstrafikens historia på Saltsjöbanan samt stödja fortsatt trafik på Saltsjöbanan. Detta gör föreningen genom att:

  • Söka ekonomiskt och praktiskt stöd för arbetet
  • Driva och följa upp pågående projekt
  • Verka för fortsatt trafik på Saltsjöbanan
  • Ansvara för museivagnparkens skick och användning

Stockholm-Saltsjöns Museiförening är en stödförening till Spårvägsmuseet.

Föreningens stadgar hittar du här.

Styrelse (Vald på årsmötet 2021-03-30)
Ordförande: Hans-Petter Larsson 073-027 64 75 eller hp.larsson@ssnj.se
Vice ordförande: Magnus Braxell 073-311 72 14
Sekreterare: Suzanne Nystedt
Kassör: Jan Bäckström  070-604 12 54
Försäljningsansvarig: Roland Svensson 070-349 09 71
Ledamot: Sven Block 070-696 35 35
Suppleanter: Tom Smith & Kenneth Landgren