Sommartrafik 2021

Veterantåget på Saltsjöbanan körs
Lördag & söndag 14 och 15 augusti

Läs mer om trafiken här.

Saltsjöbanans veterantåg körs lördag & söndag 14 och 15 augusti

Lördag & söndag 14 och 15 augusti kommer Saltsjöbanans veterantåg med vagnarna 15 och 22 köras på Saltsjöbanan enligt nedanstående tidtabell.

Vi uppmanar alla att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Covid-19.

  • Stanna hemma om du har någon symptom.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Håll avstånd till varandra, undvik trängsel.

I Neglinge avgår tåget från spår 2. Ordinarie SL-taxa gäller ombord.

XCo_15_Igb_130907

Välkomna ombord på en resa tillbaka i tiden!

Stockholm-Saltsjöns Museiförening i samarbete med: