Sommartrafik 2020

Veterantåget på Saltsjöbanan körs
Lördagarna 8 och 15 augusti

Läs mer om trafiken och åtgärder för att minska smittspridningen här.

Saltsjöbanans veterantåg körs
Lördagarna 8 och 15 augusti

 

Lördagarna 8 och 15 augusti kommer Saltsjöbanans veterantåg med vagnarna 15 och 22 förstärka den ordinarie trafiken på Saltsjöbanan enligt nedanstående tidtabell.

För att öka tryggheten för våra besökare och vår personal samt för att minska smittspridningen, har vi vidtagit dessa åtgärder.

  • Vi kommer spärra av vartannat säte i vagnarna så att olika sällskap kan hålla 1,5 meter från varandra och till personalen. Detta innebär att vi som mest tar ombord ca: 70 personer i hela tåget.
  • Vi kommer förstärka rutinerna för städningen av vagnarna.
  • Grupper som är större än 4 personer får endast medfölja i mån av plats. Kontakta oss via e-post till hp.larsson@ssnj.se för att föranmäla om ni är fler än 4 personer.
  • Vi har ett anpassat sortiment och tar endast Swish-betalning i caféet.
  • Handsprit kommer att finnas i caféet.

Vi uppmanar alla att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Stanna hemma om du har någon symptom.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Håll avstånd till varandra, undvik trängsel.

XCo_15_Igb_130907

Välkomna ombord på en resa tillbaka i tiden!

Stockholm-Saltsjöns Museiförening i samarbete med: