Omkring 1890 beslutade sig K.A. Wallenberg för att anlägga Saltsjöbaden - en kurort för stressade stadsbor - utanför Stockholm. 1893 invigdes järnvägen och bolaget fick namnet Stockholm-Saltsjöns Järnväg (SSnJ). 1969 tog landstinget över driften av banan genom det nybildade bolaget SL och de gamla vagnarna gick i trafik till 1976 då de byttes ut. Stockholm-Saltsjöns Museiförening är en stödförening till Spårvägsmuseet och förvaltar på deras uppdrag tre av de bevarade vagnarna. Stöd vår verksamhet - bli medlem!

15and22
Våra två vagnar ankommer Saltsjö-Duvnäs. Det går bra att hyra vagnar till festen eller som transport.Du kan även läsa mer om vagnarna här.

For every section, write my paper take into account every claim you want to make and proof to support it