Omkring 1890 beslutade sig K.A. Wallenberg för att anlägga Saltsjöbaden - en kurort för stressade stadsbor - utanför Stockholm. 1893 invigdes järnvägen och bolaget fick namnet Stockholm-Saltsjöns Järnväg (SSnJ). 1969 tog landstinget över driften av banan genom det nybildade bolaget SL och de gamla vagnarna gick i trafik till 1976 då de byttes ut. Stockholm-Saltsjöns Museiförening är en stödförening till Spårvägsmuseet och förvaltar på deras uppdrag tre av de bevarade vagnarna. Stöd vår verksamhet - bli medlem!

15and22
Våra två trafikklara vagnar ankommer Saltsjö-Duvnäs. Det går bra att hyra vagnar till festen eller som transport.Du kan även läsa mer om vagnarna här.

IMG_9293Efterlysning av bilder och komponenter

Vi ligger i startgroparna med att påbörja renovering av den sista bevarade vagnen, SSnJ Co 11. Vagnen är i relativt gott skick men vi saknar många komponenter, exempelvis visslor, armaturer, förarventiler, linjekartor eller beslag av olika typer. Vi efterlyser också bilder, framför allt av inredningen - men alla bilder av vagnarna är av intresse.Kontakta hp.larsson@ssnj.se eller ring 073-027 64 75 om du har något du tror kan vara av intresse!Läs mer om projektet här!